THÀNH VIÊN VASYLI THINK TANK™
THÀNH VIÊN VASYLI THINK TANK™

THÀNH VIÊN VASYLI THINK TANK™

VASYLI Think Tank™ được thành lập vào năm 2011 để thúc đẩy sự hợp tác và tư duy hợp tác giữa một nhóm chuyên gia y tế hàng đầu chuyên về lĩnh vực cơ sinh học chi dưới.

Mỗi thành viên được công nhận là người có thẩm quyền trong lĩnh vực hành nghề mà mình đã chọn. Trong nhiều năm, các dịch vụ VASYLI Think Tank™ đã phát triển và phát triển thành một nguồn học tập và phát triển sản phẩm mạnh mẽ được hỗ trợ bởi nghiên cứu được chứng nhận lâm sàng.

Dòng VASYLI Medical Signature là kết quả trực tiếp của sự hợp tác này – các sản phẩm dụng cụ chỉnh hình được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ chức năng, hiệu suất và sự thoải mái của bàn chân trong nhiều ứng dụng.

DAVID ARMSTRONG

Giáo sư phẫu thuật

READ BIO >

HOWARD DANANBERG

Bác sĩ chân

READ BIO >

BRIAN HOKE

Vật lý trị liệu

READ BIO > 

JENNY McCONNELL

Vật lý trị liệu

READ BIO >

TOM McPOIL

Vật lý trị liệu

READ BIO >

TREVOR PRIORC

Bác sĩ phẫu thuật chân

READ BIO >