Giới thiệu
Giới thiệu

Cải thiện kết quả của bạn với sự đổi mới dựa trên nghiên cứu y tế của Vionic và VASYLI: Các giải pháp giày dép và dụng cụ chỉnh hình được nghiên cứu lâm sàng được thiết kế để ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng tại văn phòng.

Để bắt đầu với VASYLI Medical và/hoặc Vionic, vui lòng hoàn thành phần Truy vấn về nhà cung cấp sản phẩm của chúng tôi và chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để giúp trả lời các câu hỏi và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giới thiệu.