CHÍNH SÁCH
CHÍNH SÁCH

CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, DRSTEPALIGN đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn.

2. Điều kiện yêu cầu trả hàng/hoàn tiền

Người mua đồng ý rằng Người mua chỉ có thể yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong các trường hợp sau:

a. Người mua đã thanh toán bằng cách phương thức thanh toán hợp lệ.

b. Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;

c. Giao sai sản phẩm cho Người mua (ví dụ: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv…);

e. Sản phẩm hết hạn sử dụng;

f. Sản phẩm bị trả lại không phải là sản phẩm hạn chế trả hàng.

Người mua có thể gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 03 (ba) kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành công. Yêu cầu trả hàng phải gửi bằng email: drstepalign@gmail.com

3. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

4. Tình trạng của hàng trả lại

Sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Người mua bắt buộc phải quay video hoặc chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được và trong lúc đóng gói hàng trả về để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau.

5. Chi phí trả hàng

– Trong trường hợp lỗi từ phía Chúng tôi: Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn chịu chi phí vận chuyển đổi trả.

– Trong trường hợp do nhu cầu cá nhân, khách hàng muốn đổi sản phẩm khác hoặc toàn tiền: Khách hàng chịu hoàn toàn chi phí trả hàng và giao sản phẩm mới.

6. Hoàn tiền cho Hàng trả lại

Tiền sẽ được hoàn lại theo số tài khoản được cung cấp qua email của đơn hàng hoặc tin nhắn theo số điện thoại đăng ký mua hàng.

Bản Cập Nhật ngày 22/11/2023.